??Zarząd pragnie wyrazić swoją wdzięczność panu Флемингу za jego służbę w radzie nadzorczej spółki i akcjonariuszy spółki w ciągu okresu jako sekretarza spółki i radcy prawnego, upoważnionego przedstawiciela i jego zastępcę dyrektora" - czytamy w oświadczeniu Sands China. najbezpieczniejsze kasyno online RPA.