?" Z uwzględnieniem kluczowych wskaźników turystyki, pokazujących wzrost w ujęciu rocznym i trwających dużych infrastrukturalnych projektów, spodziewamy się, że lokalny zintegrowany przemysł uzdrowiskowy będzie nadal rosnąć, ponieważ filipińska gospodarka pozostaje silna i pełna potencjału"-powiedział Кингсон Xi, prezes i dyrektor generalny Travellers International, w oświadczeniu towarzyszącym wyniki. elitarny klub podróżniczy kasyno nad rzeką.