Wiodący akcjonariusz Ryszard Livingston sprzeda akcje Evolution Gaming na 5,91 mld szwedzkich koron ($658 mln).Według agencji Bloomberg, Livingston, który wraz z bratem Janem kosztuje około $3,7 mld euro i ma 16,4% udziałów dostawcy, sprzedaje 8,5 mln akcji, co stanowi 4,7% udziałów, w przyspieszonym składania przez Morgan Stanley.Zapasy dostawcy wzrosły podczas pandemii коронавируса z 436,5 koron 29 kwietnia do maksimum 695 koron 20 lipca, obecnie 640 koron szwedzkich w chwili pisania artykułu.W rezultacie wiele dużych akcjonariuszy, w tym Livingston, skorzystali z dobrodziejstw, aby uzyskać zysk z gwałtownego wzrostu.Wyniki Evolution za pierwsze półrocze 2020 r., osiągnięte w zeszłym tygodniu, potwierdzają znaczny wzrost jej przychodów i zysków.Zysk operacyjny za okres wzrosła o 48% w ujęciu rocznym, do €243,5 mln ($282,1 mln), natomiast zysk operacyjny wzrósł o 98% do 2019 roku, aż do €124,6 mln 70.4 m.At pod koniec ubiegłego miesiąca dostawca przedstawił plany na poprawę ich pozycji rynkowych, poprzez wniosek o organizowaniu NetEnt w wysokości 19,6 mld koron szwedzkich. jak włożyć runę do kielicha.